CSR


A Kurucz Cégcsoport nyilatkozata a társadalmi felelősségvállalásról. Cégcsoportunk célja, hogy mezőgazdasági termelő tevékenységünket társadalmilag felelős módon végezzük, és üzleti tevékenységünkből származó nyereségünkből a működési közegünket jelentő környezetünk és a közösség fejlődéséhez is hozzájáruljunk.Működésünk során tiszteletben tartjuk munkavállalóink, vásárlóink, partnereink, beszállítóink, valamint a helyi önkormányzatok szempontjait.

Vállalati filozófiánk és üzleti stratégiánk szerves részét képezi a társadalom és környezet iránt érzett felelősségünk, azonban nem csak jó vállalati polgárok szeretnénk lenni, hanem aktívan és eredményesen kívánunk tenni a közösségek és környezet fejlesztése érdekében. Társadalmi felelősségvállalásunk alappillérei

I. Felelős munkaadó

  • Egyenlő esélyek elve és vállalati sokszínűség

Cégcsoportunk elhivatott azon humán erőforrás szervezési elvek iránt, amelyek egyenlő esélyeket biztosítanak minden munkavállalónak és állásra jelentkezőnek. Olyan munkahelyet teremtünk, amelyben a tolerancia és tisztelet minden munkavállalót megillet. Sem munkára jelentkező, sem munkavállaló, sem üzleti partner nincs hátrányosan kezelve korra, nemre, nemzetiségre, etnikai hovatartozásra, vallásra vagy egyéb eszmei meggyőződésre, szexuális beállítódásra hivatkozó megkülönböztetéssel.

  • Közösségépítés

Rendszeres felajánlásokkal és támogatásokkal szorgalmazzuk olyan rendezvények (GRILLKUPA, FALUNAP) szervezését, amelyek a közösségek építéséhez hozzájárulnak.

  • Egészségmegőrzés

Cégcsoportunk az Ebesi Sportegyesület támogatásával is igyekszik ösztönözni az egészséges életmódra nevelést.

II. Felelős gazdálkodó

  • Természeti és épített környezet ápolása, fejlesztése

Az általunk végzett termelő tevékenységekben magas színvonalra törekszünk, a minőség alapvető követelmény mind az általunk előállított termék, mind a munkafolyamatok tekintetében. Éppen ezért ügyelünk működési környezetünk rendben tartására, ápolására. Telephelyeink tisztán tartása, szántóföldjeink és az utak gondozása fontos szempont, csak úgy mint a helyi települések infrastruktúrális fejlesztése, amelyhez lehetőségeinkhez mérten anyagi támogatást nyújtunk.

  • Környezetvédelem

Mezőgazdasági termelő vállalatként működésünkben a természetnek meghatározó szerepe van, ezért a természeti erőforrások és környezetünk védelme számunkra kiemelt fontosságú. A környezetvédelmi szabályozások szigorú betartásával, valamint termelésünk Rövid Ellátási Láncban folytatásával ügyelünk arra, hogy ökológiai lábnyomunk a lehető legkisebb legyen, és olyan innovatív megoldásokon gondolkozunk, amelyek működésünket fenntarthatóvá és a környezet számára kevésbé megterhelővé teszi.

III. Felelős gazdasági és társadalmi szereplő

  • Hagyományőrzés és tudástranszfer

A mezőgazdasági termelés, a földek művelése, az állatok tenyésztése minden nemzet kultúrájában mély gyökerekkel rendelkezik. A domborzat és éghajlat sajátosságai a növénytermesztés és állattenyésztés sokszínűségét eredményezte. Hisszük, hogy a modernizáció szükséges a kor követelményeihez való megfeleléshez, ugyanakkor a hagyományok megőrzése, a tradíciók ápolása ebben az ágazatban szintén nélkülözhetetlen az eredményes működés fenntartásához. A Kárpát- medencében az agrárium különösen nagy hagyományokkal rendelkezik, azonban az erőforrások rendelkezésre állása miatt kialakultak fejlettebb és elmaradottabb területek. Cégünk elhivatott az elmaradott területek fejlesztése iránt, ezért a jövőben kiemelt hangsúlyt kívánunk fektetni ezen szempontokra.

CSR