Hírek

Sajtóközlemény

Kutatási pályázat keretében innovatív megoldás született a sertéstenyésztésben a KURUCZ AGRO Kft.-nél

2020 / 09 / 09

A KURUCZ AGRO Mezőgazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-2.1.2-8-1-4-16 azonosító számú, “Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék” tárgyú pályázati felhívásának keretében 294,14 millió forint összegű vissza nem téritendő támogatást, valamint 149,74 millió forint összegű visszatérítendő hitelösszegre vonatkozó támogatást nyert kísérleti fejlesztési folyamatok megvalósítására. A támogatás felhasználásával megvalósított projekt célja a sertéstenyésztésben alkalmazott takarmányozás fejlesztése asztaxantin tartalmú biomassza alkalmazásával. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A kísérleti fejlesztés célja egy olyan magas hozzáadott értékű sertéstakarmány előállítása volt, mely a társaság számára új piaci lehetőségeket nyit meg a mezőgazdaság és a húsipar területén. A projekt megvalósítása során egy speciális fermentációs rendszer jött létre, melyben egy magas antioxidáns (asztaxantin) tartalmú Phaffia rhodozyma élesztő-biomasszát állítottunk elő.

A kísérleti fejlesztés során vizsgáltuk, hogy az asztaxantin vagy annak származékai milyen hatással vannak a hús eltarthatóságára, valamint a pH-értékre. A megvalósítás során kidolgozásra került a teljes koncepció, mely magába foglalja az előállítás technológiáját, a hozzá kapcsolódó minőségbiztosítási rendszert, a koncepcióra vonatkozó LCA („Life Cycle Assessment”) elemzést és üzleti modellt, összhangban az Európai Unió 2015-ben kihirdetett körforgásos gazdasági cselekvési tervének alapelveivel, melyek az agrárium területén is irányadóak.

A projekt során adaptáltunk egy, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Biotechnológiai Divíziója által fejlesztett mobil fermentációs rendszert az asztaxantin tartalmú Phaffia rhodozyma biomassza optimális előállítási körülményeihez, így a helyszínen képesek voltunk az etetési kísérletekhez szükséges nagy mennyiségű biomassza előállítására, megvalósítva ezáltal a rövid ellátási takarmányozási lánc (RTL) alapelvét. A projekt a Kurucz Agro Kft. füzesgyarmati telephelyein valósult meg az európai uniós támogatás segítségével.

Projekt azonosító: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00115

A projekttel kapcsolatos további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Kurucz Agro Kft.

Elérhetőség: 1054 Budapest, Tüköry u.3.

Levélcím: 4211 Ebes, Rákóczi u. 47.

Telefon: +36 52 366 032

Email: info@kurucz.eu

www.kurucz.eu

2019. évi szakreferensi jelentés

Az alábbiakban tesszük közzé a Kurucz Farm Kft. és Pig-Trade Kft. 2019 évi éves szakreferensi jelentését.

Kurucz Farm Kft.

Pig-Trade Kft.

2018. évi szakreferensi jelentés

Az alábbiakban tesszük közzé a Kurucz Farm Kft. és Pig-Trade Kft. 2018 évi éves szakreferensi jelentését.

Kurucz Farm Kft.

Pig-Trade Kft.

BIOMASSZA FEJLESZTÉS

KURUCZ FARM MEZŐGAZDASÁGI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A SERTÉSTENYÉSZTÉS ANTIBIOTIKUM FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ BIOMASSZA FEJLESZTÉS

A fejlesztés annak érdekében valósul meg, hogy a sertések általános immunrendszer állapotát erősítve, közvetlen módon visszaszorítsa a tenyésztés és a hízlalás során alkalmazott antibiotikum mennyiségét, a magas hozzáadott értékű alga biomassza előállításával, illetve takarmányhoz adagolásával. A projekt horizontális célja, hogy a hazai sertéstenyésztés és hízóalapanyag előállításban – mint stratégiai ágazatban- olyan technológiai (takarmányozás technológiai, állategészségügyi) módosítást végezzen, amely segíti a felzárkózást a nyugat-európai módszerekhez és tudományos szinten jó gyakorlatot teremt. A koncepció nem számszerűsíthető előnye, hogy elterjedésével a környezettudatosság és a fenntartható agrárium tudástára bővül. A hazai termőföldön megtermelt takarmánynövények és a kifejlesztett komplex technológiával előállított, alga és csíra alapú takarmány felhasználásával végzett sertéstenyésztés egyedülálló módon valósítja meg a Rövid Ellátási Lánc kialakításán keresztül, hogy a logisztikai igények csökkentésével és az energiaforrásokkal való gondos gazdálkodással minimalizálja a környezetterhelést, ezzel egyidejűleg biztosítja a sertéstenyésztő telep fenntartható fejlődését. Közép- és hosszútávon a takarmányozás ezen új technológiai kiegészítésével lehetőség nyílik hasonló adottságokkal, kapacitásokkal bíró telepek Rövid Ellátási Lánc koncepciójának adaptálása – és ezzel együtt Körforgásos gazdaság – meghonosítása.

 

Ünnepélyes projektátadó rendezvény

A Kurucz Farm Kft. GINOP-2.1.1-15- 2015-00058 azonosítószámú kutatás-fejlesztési projekt ünnepélyes projektátadó rendezvénye

A „Rövid Takarmányozási Lánc helyreállítását és egyben a szójafüggőség csökkentését célzó, a GMO mentességet biztosító neotradicionális termelési eljárás kidolgozása a sertéstenyésztésben” című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, az Európai Unió és a Magyar Állam 503 millió forint vissza nem térítendő támogatása révén.

Az ünnepélyes projektátadó rendezvény 2018. december 11-én délelőtt 10 órai időponttal kezdődött meg, melyben Vida Sándor projektvezető nyitóbeszéde volt hallható. A beszéd első lépésében üdvözlésre kerültek a rendezvényen résztvevő személyek, ezt követően bemutatásra kerültek a kísérletbe bevont telepek, korcsoportok, a kifejlesztésre került infrastruktúra, illetve elhangzott a K+F projekt eredménye is.

A tájékoztatás után a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., mint a projektben résztvevő alvállalkozó kutatói beszámolót tartottak az elért eredményeikről. Először Portörő Péter előadása hangzott el, melyben az alga és csíraelőállító rendszer kialakításáról volt szó, azaz bemutatásra került a kialakított heterotróf algafermentációs rendszer és takarmánycsíra termesztő berendezés. Ezt követően Dergez Ágnes előadása következett, melynek témája volt az alga és csíra, mint takarmány összetevő alkalmazhatósága a sertéstenyésztésben. A tájékoztatójában ismertetésre kerültek a szelekció szempontjai, az optimalizálás, nitrogénforrás, szénforrás, illetve a hőmérséklet függés melyek együttes figyelembevételével került meghatározásra a projekt során alkalmazott algatörzs. Ezt követően pedig bemutatásra került az algatörzs alkalmazhatósága.

Az előadások végeztével lehetőség nyílt a jelenlévőknek a projekttel kapcsolatban a kérdések feltevésére is.

Az ünnepélyes projektátadató rendezvény helyszínét a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar biztosította, ahol a kar hallgatói tiszteletüket tették az ünnepélyes projektátadó rendezényen a részvételükkel.

A projektről bővebb információt a www.kurucz.eu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Kurucz Farm Kft.
Elérhetőség: 1034 Budapest, Bécsi út 125. I/5.
Levelezési cím: 4211 Ebes, Rákóczi u. 47.
Email: info@kurucz.eu

Sajtóközlemény

Lezárult a Kurucz Farm Kft. GINOP-2.1.1-15- 2015-00058 azonosítószámú kutatás-fejlesztési projektje.
2018/november/16

A K+F projekt célja az volt, hogy megteremtse a sertéstenyésztésben évtizedekig használt rövid takarmányozási lánc használatának újbóli lehetőségét új technológiák kifejlesztésével. A projekt megvalósítása során kiépítésre került a fermentor rendszer és a moduláris csíra előállító technológia, amely a cég szellemi tulajdona. A projekt eredményeként megfogalmaztuk az RTL(Rövid Takarmányozási Lánc) koncepciót, illetve megvizsgáltuk, hogy az előállított algaszuszpenzió és árpacsíra, mint takarmánykiegészítő hogyan integrálható a cég által képviselt neotradicionális takarmányozási technológiába.A kapott eredmények alapján energetikai és gazdasági megfontolásokat tettünk, megfogalmazva, hogy az RTL rendszer milyen előnyökkel járhat egy sertéságazati vállalkozás számára.
A kialakított takarmány kiegészítő előállító technológia moduláris, bővíthető rendszere lehetővé teszi a termelékenység fokozását, növelve a rövid takarmányozási lánc arányát a sertéstenyésztési rendszerben, illetve lehetővé teszi a GMO szennyezés és a szójafüggőség további csökkentését az ágazatban.A projekt a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó Kurucz Farm Kft. hajdúszoboszlói telepein, valamint ebesi telepein valósult meg.

A projektről bővebb információt a www.kurucz.eu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Kurucz Farm Kft.
Elérhetőség: 1034 Budapest, Bécsi út 125. I/5.
Levelezési cím: 4211 Ebes, Rákóczi u. 47.
Email: info@kurucz.eu

Roppantott kukorica 2018

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk, hogy megkezdődött a roppantott kukorica felvásárlás, melynek feltételeit az alábbiakban találják.

Roppantott kukorica 2018 feltételek

SAJTÓKÖZLEMÉNY

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_esba_small

2018.06.01.
KURUCZ AGRO KFT.

SAJTÓKÖZLEMÉNY – GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00115

ASZTAXANTIN TARTALMÚ TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐ HATÁSA A SERTÉS IMMUNSTÁTUSZÁRA, VALAMINT A SERTÉSHÚS FIZIKAI, KÉMIAI PARAMÉTEREIRE, ANNAK FELDOLGOZHATÓSÁGÁRA ÉS ELTARTHATÓSÁGÁRA

A KURUCZ AGRO Mezőgazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-2.1.2-8-1-4-16 azonosító számú Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék felhívásának keretében 294 140 000 Ft összegű vissza nem téritendő támogatás, valamint 149 744 000 Ft összegű visszatéritendő hitel összegre nyert támogatást kísérleti fejlesztési folyamatok megvalósítására. A projekt célja a sertéstenyésztésben alkalmazott takarmányozás fejlesztése asztaxantin tartalmú biomassza alkalmazásával.

A kísérleti fejlesztés célja olyan magas hozzáadott értékű sertés takarmány előállítása, mely új piaci lehetőségeket nyit meg a mezőgazdaság és húsipar területén. A projekt során egy speciális magas antioxidáns (asztaxantin) tartalmú Phaffia rhodozyma élesztő biomassza előállítása történik meg egy speciális fermentációs rendszerrel. Az így előállított biomasszát takarmánykiegészítő anyagként tervezzük felhasználni. Az asztaxantin, mint antioxidáns alkalmazása innovatív megoldásnak tekinthető a sertéstenyésztésben, ugyanis ez az anyag pozitívan befolyásolhatja a sertések vitalitását, immunstátuszát. A feljesztés során vizsgáljuk továbbá, hogy az asztaxantin, vagy annak származékai, milyen hatással vannak a hús eltarthatóságára, valamint pH értékére.
A biomassza előállítás helyben valósul meg, melynek révén megvalósítható a közép-kelet-európai régióban unikális – a rövid takarmány ellátási lánc elve, amely jelentősen költséghatékonyabbá teheti a mezőgazdasági termelést, továbbá hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, és egy élhetőbb, egészségesebb környezet megvalósításához.

További információ kérhető:
Kurucz Agro Kft.
Elérhetőség: 1054 Budapest, Tüköry u.3.
Levélcím: 4211 Ebes, Rákóczi u. 47.
Telefon: +36 52 366 032
Email: info@kurucz.eu
www.kurucz.eu

Sajtóközlemény

Hús, ami tudja honnan jött. – Avagy azok vagyunk amit megeszünk, éppen ezért számít, mit honnan veszünk.

Ma helyezik el annak a sertés vágó,- és feldolgozó üzemnek az alapkövét, amely a Kurucz Cégcsoport beruházásában épül. Méretében az egyik legmodernebb sertés vágó,- és feldolgozó üzem kerül megépítésre, amely nem csak a Kurucz Cégcsoport által előállított évi 150 000 db sertésnek a levágására, hanem annak helyben történő, Magyarországon még csak szűk körben használt eszközökkel és technológiával történő feldolgozására és csomagolására is alkalmas lesz. A beruházásnak köszönhetően a vállalat a lokálisan (helyben) történő termeléssel, tenyésztéssel, feldolgozással és árusítással termékeit rövid ellátási láncban állítja elő, így mindig friss, kiváló minőségű és nyomon követhető eredetű sertés hús árut tesz vásárlói asztalára, hitelesen megvalósítva a „termőföldtől az asztalig” filozófiát.

A Kurucz Cégcsoport második generációs családi vállalkozásként már több évtizede foglalkozik növénytermesztéssel, takarmánykészítéssel, valamint sertéstenyésztéssel. 2016-ban nyitották meg hentes és lacipecsenye üzletüket Debrecenben. A családi vállalkozás a Kurucz Hentes és Lacipecsenye üzletében kizárólag a saját sertésállományuk feldolgozásából előállított sertéshús termékeket kínálja. Az üzletben kínált lacipecsenye és hentesáru termékek esetében meg tudják mondani, hogy a feldolgozásra került állomány mely telepükről származik, mikor került levágásra.

Az újonnan épülő sertés vágó,- és feldolgozó üzemmel az úgynevezett Rövid Ellátási Lánc utolsó láncszeme, a helyben történő feldolgozás, is a helyére kerül. A Rövid Ellátási Láncban (REL) a termelők által előállított termékek saját tenyésztésű és termesztésű alapanyagokból készülnek, amelyeket a termelő a termék előállításának közvetlen vonzáskörzetében kínál eladásra. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a szállítás és tárolás nem ront az élelmiszer minőségén, hanem mindig frissen, ízekben gazdagon és károsanyag mentesen jut el a vásárlókhoz, másrészt a vásárolt termék származása ismert, eredete, életútja nyomon követhető.

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_esba_small

A beruházás befejezésének tervezett időpontja 2019. első negyedév. Az elkészülő üzem a legmagasabb technológia követelményeket kielégítve kerül megépítésre. A funkcionalitáson kívül a gazdaságos működésre is hangsúlyt fektetnek, éppen ezért került a tetőn elhelyezésre egy 300 KW teljesítményű napelem park, amely az üzem elektromos igényének 3-4 havi szükségletét lesz képes fedezni. Az üzem megtervezésekor nagyon fontos szempont volt a környezettudatosság, így a lehető legtöbb hulladékhő összegyűjtésre kerül, majd a melegvíz előállítás során kerül újra felhasználásra. A hűtési rendszer széndioxiddal működik, mely igen környezettudatos és hatékony megoldásnak számít, azonban jelenleg még kevésbé elterjedt. Az üzemben a piacon elérhető legmodernebb szeletelő és csomagoló gépsorok kerülnek beüzemelésre, egy a tőkehús feldolgozó soron, egy pedig a késztermékeknél.
A projekt teljes költségvetése 3 milliárd forint, melyből az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap által nyújtott támogatás összege 1,481 milliárd forint. Az újonan megépülő üzem 150 új munkahelyet teremt.

“Vállalkozásunk életében a sertés vágó,- és feldolgozó üzem megépülése egy régi álom beteljesülése és egyben egy kiemelkedő mérföldkő is. Ennek köszönhetően Magyarországon egyedülálló módon egy kézben tudhatjuk a termelést, tenyésztést, feldolgozást és árusítást. Ez annyit jelent, hogy a saját tenyésztésű sertésállományunkat az általunk helyben megtermelt, 100 %-ban GMO mentes kukorica alapú takarmányon a kezdetektől szakértelemmel, természetközeli módon tartjuk, gondosan neveljük és helyben dolgozzuk fel. Tudjuk, hogy az állat honnan származik, mit evett, így megbízható minőségű, nyomon követhető eredetű élelmiszert kínálunk vásárlóinknak. Az általunk előállított termékek garantáltan antibiotikum maradék és növekedési hormon mentesek. Termékeink megbízhatóságát a Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) minősítés is bizonyítja.” – nyilatkozta Kurucz Ferenc, ügyvezető igazgató

“Előremutató technológiával és hagyományos értékeken alapuló termelési alapelvekkel működő üzemünkkel kívánunk felelősséget vállalni közvetlen környezetünkért, azáltal, hogy minőségi és károsanyag mentes alapanyagot kínálunk táplálkozásához, valamint a globális környezet tehermentesítéséért.” – tette hozzá Kurucz Bernadett, ügyvezető igazgató