Kutatás_2

2019.04.02.

KURUCZ FARM MEZŐGAZDASÁGI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A SERTÉSTENYÉSZTÉS ANTIBIOTIKUM FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ BIOMASSZA FEJLESZTÉS

A fejlesztés annak érdekében valósul meg, hogy a sertések általános immunrendszer állapotát erősítve, közvetlen módon visszaszorítsa a tenyésztés és a hízlalás során alkalmazott antibiotikum mennyiségét, a magas hozzáadott értékű alga biomassza előállításával, illetve takarmányhoz adagolásával. A projekt horizontális célja, hogy a hazai sertéstenyésztés és hízóalapanyag előállításban – mint stratégiai ágazatban- olyan technológiai (takarmányozás technológiai, állategészségügyi) módosítást végezzen, amely segíti a felzárkózást a nyugat-európai módszerekhez és tudományos szinten jó gyakorlatot teremt. A koncepció nem számszerűsíthető előnye, hogy elterjedésével a környezettudatosság és a fenntartható agrárium tudástára bővül. A hazai termőföldön megtermelt takarmánynövények és a kifejlesztett komplex technológiával előállított, alga és csíra alapú takarmány felhasználásával végzett sertéstenyésztés egyedülálló módon valósítja meg a Rövid Ellátási Lánc kialakításán keresztül, hogy a logisztikai igények csökkentésével és az energiaforrásokkal való gondos gazdálkodással minimalizálja a környezetterhelést, ezzel egyidejűleg biztosítja a sertéstenyésztő telep fenntartható fejlődését. Közép- és hosszútávon a takarmányozás ezen új technológiai kiegészítésével lehetőség nyílik hasonló adottságokkal, kapacitásokkal bíró telepek Rövid Ellátási Lánc koncepciójának adaptálása – és ezzel együtt Körforgásos gazdaság – meghonosítása.

 

2018.06.01.
KURUCZ AGRO KFT.

SAJTÓKÖZLEMÉNY – GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00115

ASZTAXANTIN TARTALMÚ TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐ HATÁSA A SERTÉS IMMUNSTÁTUSZÁRA, VALAMINT A SERTÉSHÚS FIZIKAI, KÉMIAI PARAMÉTEREIRE, ANNAK FELDOLGOZHATÓSÁGÁRA ÉS ELTARTHATÓSÁGÁRA

A KURUCZ AGRO Mezőgazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-2.1.2-8-1-4-16 azonosító számú Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék felhívásának keretében 294 140 000 Ft összegű vissza nem téritendő támogatás, valamint 149 744 000 Ft összegű visszatéritendő hitel összegre nyert támogatást kísérleti fejlesztési folyamatok megvalósítására. A projekt célja a sertéstenyésztésben alkalmazott takarmányozás fejlesztése asztaxantin tartalmú biomassza alkalmazásával.

A kísérleti fejlesztés célja olyan magas hozzáadott értékű sertés takarmány előállítása, mely új piaci lehetőségeket nyit meg a mezőgazdaság és húsipar területén. A projekt során egy speciális magas antioxidáns (asztaxantin) tartalmú Phaffia rhodozyma élesztő biomassza előállítása történik meg egy speciális fermentációs rendszerrel. Az így előállított biomasszát takarmánykiegészítő anyagként tervezzük felhasználni. Az asztaxantin, mint antioxidáns alkalmazása innovatív megoldásnak tekinthető a sertéstenyésztésben, ugyanis ez az anyag pozitívan befolyásolhatja a sertések vitalitását, immunstátuszát. A feljesztés során vizsgáljuk továbbá, hogy az asztaxantin, vagy annak származékai, milyen hatással vannak a hús eltarthatóságára, valamint pH értékére.
A biomassza előállítás helyben valósul meg, melynek révén megvalósítható a közép-kelet-európai régióban unikális – a rövid takarmány ellátási lánc elve, amely jelentősen költséghatékonyabbá teheti a mezőgazdasági termelést, továbbá hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, és egy élhetőbb, egészségesebb környezet megvalósításához.

További információ kérhető:
Kurucz Agro Kft.
Elérhetőség: 1054 Budapest, Tüköry u.3.
Levélcím: 4211 Ebes, Rákóczi u. 47.
Telefon: +36 52 366 032
Email: info@kurucz.eu
www.kurucz.eu

 

 

A rövid takarmányozási lánc helyreállítását és egyben a szójafüggőség csökkentését célzó, a GMO mentességet biztosító neotradicionális termelési eljárás kidolgozása a sertéstenyésztésben a Kurucz Farm Kft-nél

A világ állattenyésztésének egyik legnagyobb kihívása a 21. században a megfelelő mennyiségű, minőségű és biztonságú állati eredetű élelmiszer előállítása.

Erre kínál megoldást a jelen projekt, ezen belül is a Rövid Takarmányozási Lánc szisztéma, ami az állattenyésztő és a takarmány alapanyagot előállító mezőgazdasági termelő közötti szoros földrajzi kapcsolatot felhasználó, maximum egy közvetítő közbeiktatásával alkotott, takarmány ellátási lánc. Helyi takarmányt a helyi termelőtől a helyi állattenyésztőnek, biztosítva ez által a helyi állattenyésztő gazdasági biztonságát és takarmány minőségét.

A projekt célja:

Célunk a 2015-ös Takarmányozási Világkonferencián kifejtettekkel, valamint az Európai Unió Short Food Chain irányelveivel összhangban az, hogy a vállalat megteremtse a sertéstenyésztésben évtizedekig használt rövid takarmányozási lánc használatának újbóli lehetőségét új technológiák kifejlesztésével. A fejlesztés során az alkalmazott biotechnológia/alga biotechnológia eszközeivel kerül kifejlesztésre egy olyan rendszer, mely tartalmazza a takarmány előállítást, a helyben történő felhasználást valamint a folyamatos és folytonos minőségbiztosítást.

Pályázat: GINOP-2.1.1-15- 2015-00058
Időszak: 2016-2018

A támogatás összege: 503 003 132 Ft
A támogatás mértéke: 39 %

Kedvezményezett: Kurucz Farm Kft.
Elérhetősége: 1034 Budapest, Bécsi út 125 I./5.
Levélcím: 4211 Ebes, Rákóczi u. 47.
Telefon: +36 52 366 036
Web: www.kurucz.eu

Közreműködő szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium

Elérhetősége:
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Tel: +36 40 200 617
www.palyazat.gov.hu

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY – GINOP 2.1.1-15-2015-00058

A RÖVID TAKARMÁNYOZÁSI LÁNC HELYREÁLLÍTÁSÁT ÉS EGYBEN A SZÓJAFÜGGŐSÉG CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ, A GMO MENTESSÉGET BIZTOSÍTÓ NEOTRADÍCIONÁLIS ELJÁRÁS KIDOLGOZÁSA A SERTÉSTENYÉSZTÉSBEN

A Kurucz Farm Kft. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében 503 003 132 Ft támogatást nyert a kutatási és kísérleti fejlesztési folyamatok megvalósítására. A projekt célja a 2015-ös Takarmányozási Világkonferencián kifejtettekkel összhangban az, hogy a vállalat megteremtse a sertéstenyésztésben évtizedekig használt rövid takarmányozási lánc használatának újbóli lehetőségét új technológiák kifejlesztésével.

A Kurucz Farm Kft. a megalakulása óta a magyarországi állattenyésztők piacának meghatározó szereplője. A vállalkozás sertéstenyésztéssel, növénytermesztéssel, és takarmánykészítéssel foglalkozik, ezzel megvalósítva a “termőföldtől az asztalig” filozófiát.
A projekt egyik fő kitűzése a nemzetközi takarmányozás területén a fehérjeforrások pótlása, illetve a nagymértékű szója függés csökkentése. A pályázat keretében egy komplex, párhuzamosan futó alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési folyamat zajlik, ahol törekszünk a minél többféle tenyésztési körülmény közti megvalósításra. A fejlesztés során az alga-árpacsíra alapú takarmány és a takarmány hatásának a vizsgálata a cél, illeszkedve a Rövid Takarmányozási Lánc koncepcióhoz.

Az európai uniós támogatásnak köszönhetően a projekt megvalósításával létrejön egy új termék, ami nem más, mint a neotradicionális rövid takarmányozási láncban hizlalt sertés, amit a K+F projekt elsődleges eredményének tekinthető. Ez nem jöhetne azonban létre, ha a rövid takarmányozási láncot egy teljes új megközelítéssel nem alkotnánk újjá, tehát az eredmény eléréséhez ki kell, hogy dolgozzunk egy teljesen új sertéshízlalási technológiát, amely a projekt másodlagos eredménye. Ezzel költséghatékony és környezetkímélő módon, a rövid takarmányozási láncban hizlalt sertés, és a benne rejlő lehetőségek felhasználásával hozzájárulhatunk a világ állattenyésztésének egyik legnagyobb kihívásának megoldásához, vagyis, hogy hogyan állítsunk elő megfelelő mennyiségben, minőségben és biztonságosan állati eredetű élelmiszert úgy, hogy a termelés nyomon követhető legyen és a termelés a környezetet a lehető legkisebb mértékben terhelje.

További információ kérhető:
Kurucz Farm Kft.
Elérhetőség: 1034 Budapest, Bécsi út 125 I./5.
Levélcím: 4211 Ebes, Rákóczi u. 47.
Telefon: +36 52 366 03
E-mail: info@kurucz.eu
www.kurucz.eu

Kutatás_2