KURUCZ AGRO Kft
Rendszerüzenet

KURUCZ AGRO Kft

 

Tisztelt Hitelezők!
 
A KURUCZ AGRO Mezőgazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ”cs.a.” (székhely: 1054 Budapest, Tüköry utca 5. 3/9, cégjegyzékszám: 01-09-177427, adószám: 14617362241,  képviseletében: Kurucz Ferenc ügyvezető) Adós a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Csődtv.) 12.§-ának (1) bekezdése alapján az alábbiakról értesíti Önöket.
 
A Fővárosi Törvényszék 17.Cspk.10/2022/5. számú végzésével a Cégközlönyben elrendelte annak közzétételét, hogy a KURUCZ AGRO Mezőgazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adós csődeljárását elrendelte.
 
A közzététel időpontja és egyben a csődeljárás kezdő időpontja 2022. július 5. napja.
 
A KURUCZ AGRO Mezőgazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ” cs.a.” Adós felhívja a hitelezőit arra, hogy a Csődtv 10. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározottak szerin a fennálló követeléseiket a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított 30 napon belül - a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül - jelentsék be a KURUCZ AGRO Mezőgazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság” cs.a.” Adós,  és  MUDIS Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 51.) vagyonfelügyelő részére, a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat ezzel egyidejűleg fizessék be a vagyonfelügyelő Kereskedelmi és Hitelbanknál  vezetett 10405004-50526683-84701036 számú, külföldről történő utalás esetén a HU 52  10405004-50526683-84701036
számú pénzforgalmi számlájára, valamint csatolják a követeléseiket megalapozó okiratokat.
 
A fenti határidők – a hitelezői igény bejelentésének, illetve a nyilvántartásba vételi díj megfizetésének határidőn belül történő – elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor, a követelésbejelentési határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
 
A követelés nyilvántartásba vételének feltétele az is, hogy a hitelező annak 1%-át, de legalább 5000 forintot és legfeljebb 100 000 forintot nyilvántartásba-vételi díjként befizessen a vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára.
 
A fenti határidő elmulasztása esetén a hitelező az egyezségkötésben nem vehet részt, az egyezség hatálya nem terjed ki rá. A bejelentési határidő elmulasztása miatt nyilvántartásba nem vett hitelezői igény jogosultja az adós ellen követelését nem érvényesítheti. (Cstv. 20. §. (3) bek).
 
A 11. § (1) bekezdése szerinti követeléseket, a 3. § (1) bekezdés g) pont szerinti függő követeléseket, továbbá - a folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokban, közigazgatási hatósági eljárásokban az adóssal szemben támasztott igényeket kivéve - az adós számviteli törvény szerinti függő kötelezettségeivel összefüggő azon igényeket, amelyekkel összefüggésben jövőbeli eseménytől függ, hogy keletkezik az adós számára fizetési kötelezettség, még nem kell bejelenteni.
 
A KURUCZ AGRO Mezőgazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ”cs.a.” (székhely: 1054 Budapest, Tüköry utca 5. 3/9, cégjegyzékszám: 01-09-177427, adószám: 14617362241,   Adós csődeljárását a Fővárosi Törvényszék 17.Cspk.10/2022/5. számú végzésével elrendelte.
 
 
Az Adós a hitelezővel 2022. szeptember 29 napján 11 órai kezdettel, az Adós telephelyén: 4171 Sárrétudvari, Kossuth utca 1.szám alatt csődegyezségi tárgyalást tart, amelyre a társaság hitelezőit ezúton is meghívja. Az esetleges külföldi székhelyű, külföldi lakóhellyel rendelkező hitelezőket felhívjuk kézbesítési megbízott igénybevételére.
 
Tájékoztatjuk a hitelezőket, hogy a reorganizációs program és az egyezségi javaslat, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 8. § (2) bekezdésében és a 14. § (1) bekezdésében felsorolt iratokat 2022. szeptember 22. napjától munkanapokon előre egyeztetett időpontban megtekinthető, a 4211 Ebes, Rákóczi utca 47. címen.
 
Felhívjuk a Tisztelt hitelezők figyelmét, hogy az egyezségi tárgyalás helye és időpontja esetleges járványügyi veszélyhelyzetre, illetve háborús veszélyhelyzetre tekintettel változhat. Az egyezségi tárgyalás, az egyezségi tárgyalás napján hatályos védelmi intézkedések szerint kerül megtartásra. Az egyezségi tárgyalás helyének és időpontjának esetleges változásáról a hitelezőket tájékoztatjuk.
 
 
 
 
Budapest, 2022. július 5.
 
Tisztelettel:
 
 
 
KURUCZ AGRO Mezőgazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ” cs.a.” Adós
Kurucz Ferenc ügyvezető
 

 

A(z) Kurucz.eu oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.
A webshop átmenetileg szünetel!