KURUCZ FARM Kft
Rendszerüzenet

KURUCZ FARM Kft

Tisztelt Hitelezők!
 
A KURUCZ FARM Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság ”cs.a.” (székhely: 1034 Budapest, III. kerület, Bécsi út 125 1/5, cégjegyzékszám: 01-09-176413, adószám: 13734275241) Adós a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Csődtv.) 12.§-ának (1) bekezdése alapján az alábbiakról értesíti Önöket.
 
A Fővárosi Törvényszék 17.Cspk.11/2022/5 számú végzésével a Cégközlönyben közzétette, hogy a KURUCZ FARM Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság Adós csődeljárását elrendelte.
 
A közzététel időpontja és egyben a csődeljárás kezdő időpontja 2022. július 5. napja.
 
A KURUCZ FARM Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság” cs.a.” Adós felhívja a hitelezőit arra, hogy a Csődtv. 10. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározottak szerint a fennálló követeléseiket a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított 30 napon belül - a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül - jelentsék be a KURUCZ FARM Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság „cs.a.” Adós és a HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) vagyonfelügyelő részére.
 
A követelés nyilvántartásba vételének feltétele az is, hogy a hitelező annak 1%-át, de legalább 5000 forintot és legfeljebb 100 000 forintot nyilvántartásba-vételi díjként befizessen a vagyonfelügyelő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11749008-20177968-00000000 számú, (külföldről történő utalás esetén a HU35 11749008-20177968-00000000 számú) pénzforgalmi számlájára, valamint csatolják a követeléseiket megalapozó okiratokat.
 
A fenti határidők – a hitelezői igény bejelentésének, illetve a nyilvántartásba vételi díj megfizetésének határidőn belül történő – elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor.
 
A 11. § (1) bekezdése szerinti követeléseket, illetve a 3. § (1) bekezdés g) pont szerinti függő követeléseket, továbbá - a folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokban, közigazgatási hatósági eljárásokban az adóssal szemben támasztott igényeket kivéve - az adós számviteli törvény szerinti függő kötelezettségeivel kapcsolatos azon igényeket, melyek teljesítése jövőbeli eseménytől függ (keletkezik-e az adós számára fizetési kötelezettség), még nem kell bejelenteni.
 
Az Adós a hitelezővel 2022. szeptember 28 napján 11 órai kezdettel, 4171 Sárrétudvari, Kossuth utca 1. szám alatt csődegyezségi tárgyalást tart, amelyre a társaság hitelezőit ezúton is meghívja. Az esetleges külföldi székhelyű, külföldi lakóhellyel rendelkező hitelezőket felhívjuk kézbesítési megbízott igénybevételére.
 
Tájékoztatjuk a hitelezőket, hogy a reorganizációs program és az egyezségi javaslat, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 8. § (2) bekezdésében és a 14. § (1) bekezdésében felsorolt iratok 2022. szeptember 21. napjától munkanapokon előre egyeztetett időpontban megtekinthetők 4211 Ebes, Rákóczi utca 47. címen.
 
Felhívjuk a Tisztelt hitelezők figyelmét, hogy az egyezségi tárgyalás helye és időpontja esetleges járványügyi veszélyhelyzetre, illetve háborús veszélyhelyzetre tekintettel változhat. Az egyezségi tárgyalás, az egyezségi tárgyalás napján hatályos védelmi intézkedések szerint kerül megtartásra. Az egyezségi tárgyalás helyének és időpontjának esetleges változásáról a hitelezőket tájékoztatjuk.
 
Budapest, 2022. július 5.
 
Tisztelettel:
 
KURUCZ FARM Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság” cs.a.” Adós
Kurucz Bernadett ügyvezető
A(z) Kurucz.eu oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.
A webshop átmenetileg szünetel!