PIG-TRADE Kft
Rendszerüzenet

PIG-TRADE Kft

Tisztelt Hitelezők!
 
 
A "PIG-TRADE" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1034 Budapest III. kerület, Bécsi út 125 1/5, cégjegyzékszám: 01-09-176412, adószám: 10473249241, képviseletében: Kurucz Bernadett ügyvezető) Adós a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Csődtv.) 12.§-ának (1) bekezdése alapján az alábbiakról értesíti Önöket.
 
A Fővárosi Törvényszék 17.Cspk.12/2022/5 számú végzésével a Cégközlönyben elrendelte annak közzétételét, hogy a "PIG-TRADE" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adós csődeljárását elrendelte.
 
A közzététel időpontja és egyben a csődeljárás kezdő időpontja 2022. július 5. napja.
 
A "PIG-TRADE" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ” cs.a.” Adós felhívja a hitelezőit arra, hogy a Csődtv 10. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározottak szerin a fennálló követeléseiket a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított 30 napon belül - a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül - jelentsék be a "PIG-TRADE" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1034 Budapest III. kerület, Bécsi út 125 1/5) Adós, és a Villagran Consult Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20 II/5) vagyonfelügyelő részére, a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat ezzel egyidejűleg fizessék be a vagyonfelügyelő Raiffeisen Banknál vezetett 12011375-01732679-00100006 számú, külföldről történő utalás esetén a HU06 12011375-01732679-00100006 számú, pénzforgalmi számlájára, valamint csatolják a követeléseiket megalapozó okiratokat.
 
A fenti határidők – a hitelezői igény bejelentésének, illetve a nyilvántartásba vételi díj megfizetésének határidőn belül történő – elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor.
 
A követelés nyilvántartásba vételének feltétele az is, hogy a hitelező annak 1%-át, de legalább 5000 forintot és legfeljebb 100 000 forintot nyilvántartásba-vételi díjként befizessen a vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára.
 
A 11. § (1) bekezdése szerinti követeléseket, a 3. § (1) bekezdés g) pont szerinti függő követeléseket, továbbá - a folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokban, közigazgatási hatósági eljárásokban az adóssal szemben támasztott igényeket kivéve - az adós számviteli törvény szerinti függő kötelezettségeivel összefüggő azon igényeket, amelyekkel összefüggésben jövőbeli eseménytől függ, hogy keletkezik az adós számára fizetési kötelezettség, még nem kell bejelenteni.
 
Az Adós a hitelezővel 2022. szeptember 27 napján 11 órai kezdettel, a 4171 Sárrétudvari, Kossuth utca 1. alatt csődegyezségi tárgyalást tart, amelyre a társaság hitelezőit ezúton is meghívja. Az esetleges külföldi székhelyű, külföldi lakóhellyel rendelkező hitelezőket felhívjuk kézbesítési megbízott igénybevételére.
 
Tájékoztatjuk a hitelezőket, hogy a reorganizációs program és az egyezségi javaslat, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 8. § (2) bekezdésében és a 14. § (1) bekezdésében felsorolt iratokat 2022. szeptember 20. napjától munkanapokon előre egyeztetett időpontban megtekinthető, a 4211 Ebes, Rákóczi utca 47. címen.
 
Felhívjuk a Tisztelt hitelezők figyelmét, hogy az egyezségi tárgyalás helye és időpontja esetleges járványügyi veszélyhelyzetre, illetve háborús veszélyhelyzetre tekintettel változhat. Az egyezségi tárgyalás, az egyezségi tárgyalás napján hatályos védelmi intézkedések szerint kerül megtartásra. Az egyezségi tárgyalás helyének és időpontjának esetleges változásáról a hitelezőket tájékoztatjuk.
 
 
 
Budapest, 2022. július 5.
 
Tisztelettel:
 
 
"PIG-TRADE" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ” cs.a.” Adós
Kurucz Bernadett ügyvezető
A(z) Kurucz.eu oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.
A webshop átmenetileg szünetel!